vážime si
našu prírodu

Zero Waste - princípy a tipy

Vážime si
našu planétu
Čo vlastne znamená žiť ekologicky?

Ekológia nie je len študijným odborom, ale je aj základom nášho bytia. Všetko živé i neživé je v prírode istým spôsobom prepojené a naše činy a správanie ovplyvňujú ďalších ľudí a Zem. Práve preto je náročné, a možno trochu zbytočné, vyčleňovať z celého procesu len jednu oblasť. Dá sa však žiť ohľaduplne a šetrne k našej planéte.

Ako žiť Zero Waste?

Snažiť sa žiť v súlade s filozofiou Zero Waste (bez odpadu) neznamená byť dokonalý. Tento bezodpadový koncept je predovšetkým o zodpovednosti za svoje činy, o vykonávaní vedomých každodenných rozhodnutí a tiež o vystúpení zo svojej komfortnej zóny. Na konci dňa tak budeme šťastnejší, zodpovednejší a možno aj zdravší. Symbolicky povedané, uzdravovať sa bude aj naša planéta. Preto si vážime všetkých, ktorí sa snažia žiť zodpovednejšie.

Zero waste na Slovensku
Vážime si
našu prírodu
Zero Waste na Slovensku

Posledné desaťročie enormne vzrástla produkcia odpadu, čo má vplyv nielen na zdravie ľudí, ale aj na celý ekosystém. V roku 2019 sa na Slovensku vyprodukovalo cez 2,3 miliónov ton komunálneho odpadu, čo predstavuje priemerne 435 kilogramov ročne na každého z nás. Z toho množstva sa vyseparovalo len niečo cez 30%.

Každý z nás však môže prispieť k tomu, aby sa toto číslo z roka na rok zmenšovalo. Samotným nakupovaním v bezobalových obchodoch vieme ušetriť až 200 kilogramov ročného odpadu na osobu.

Zero Waste koncept

Koncept zero waste (0 waste) môže znieť desivo, ba až nereálne. Netreba sa toho báť, stačí si osvojiť zopár základných princípov. Snažiť sa žiť v súlade so zero waste konceptom znamená eliminovať množstvo vecí, ktoré nakupujeme, ktoré končia na skládkach alebo aj tých, ktoré sa dajú zrecyklovať.

Ide o filozofiu, ktorá podporuje “redesignproduktov, čiže aby boli ľahko opraviteľné či druhotne použiteľné.

Bez odpadu

Zásady Zero Waste

Zero waste zásady
Zero waste - Bez odpadu, bez obalu
Prečo bez obalu?

Podľa posledných údajov sa celosvetovo vyprodukuje približne 360 miliónov ton plastu ročne. Skoro polovicu z tohto množstva vyprodukuje obalový priemysel. Je to alarmujúce číslo, ktoré bije na poplach nám všetkým, nám spotrebiteľom.

 

Pri zero waste koncepte však nejde len o obaly, ale predovšetkým o vedomé nakupovanie a rozumné nakladanie s už nakúpenými vecami či potravinami. Ročne sa vyhodí na svete až tretina celkovo vyprodukovaných potravín, čo by mohlo nasýtiť milióny ľudí po celej planéte. Jednoducho povedané, žijeme teda v lineárnej ekonomike - ekonomike výroby, spotreby a likvidácie.

Od lineárnej k obehovej ekonomike

Žijeme v lineárnej ekonomike: ekonomike výroby, spotreby a likvidácie.

Lineárna ekonomika

Myšlienkou zero waste je posunúť celý systém do cirkulárnej (obehovej) ekonomiky. Jej cieľom je udržiavať veci v neustálom kolobehu, rovnako ako sa to deje v prírode. Netreba si ju však zamieňať s recyklačnou ekonomikou, ktorá len odsúva cestu na skládku a pritom využíva množstvo energie a prírodných zdrojov. Recyklácia by mala byť totiž posledným štádiom produktu. Ak budeme dodržiavať základné princípy zero waste, potreba recyklácie sa zníži na minimum.

Cirkulárna ekonomika a Zero Waste

A čo môžem pre Zero Waste urobiť ja?

Každodennými malými rozhodnutiami vieme prispieť k veľkej zmene a svojim príkladom inšpirovať ďalších.

Cesta k zero waste je síce dlhá, ale pomôže vám týchto päť základných princípov, takzvaných “5R”.

  1. Refuse: Odmietni čo nepotrebuješ
  2. Reduce: Zredukuj čo skutočne potrebuješ
  3. Reuse: Znovu použi a oprav
  4. Recycle: Zrecykluj čoho sa nemôžeš zrieknuť, zredukovať to či znovu použiť
  5. Rot: Skompostuj zvyšok

Zero Waste Tipy

Tipy Zero Waste