Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite formulár v tejto forme len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát:
TARUN, s. r. o.
Hviezda 2
821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
Slovenská republika
E-mail: eshop@uvazky.sk

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem / odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar :

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

Dátum ……………………..

_____________________
Podpis spotrebiteľa
(iba ak je tento formulár zasielaný poštou)

* Nehodiace sa prečiarknite

Formulár je k stiahnutiu tiež TU vo formáte .docx.