bezobalové
Nakupovanie

Ako bezobalové nakupovanie prebieha?

Chceme, aby Váš nákup v obchode bez obalu U Vážky prebehol bez prekážok.
Preto sme na uvazky.sk pripravili jednoduchý manuál, ako nakupovanie u nás prebieha.

Postup

Môžete prísť s akoukoľvek vlastnou čistou nádobou...

Nakupovanie v obchode bez obalu